Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika je velmi důležitá oblast, která se dotýká činností všech pracovníků v podniku. I dnes platí, že nejlepší výkony odvádí spokojený pracovník, a proto metody řízení mzdové a personální agendy ovlivňují hospodářské výsledky víc, než si vedení mnoha firem uvědomuje. Podívejme se, jak tuto problematiku řeší specialista na výpočet mezd a personalistiku, certifikovaná účetní a poradenská firma SOMMER ACCOUNTING s.r.o.

Personální outsourcing je moderní řešení

Je ověřeno, že personální outsourcing (outsourcing personálních služeb) vnáší do firmy nový pohled zvenčí, analyzuje a rychle odstraňuje zastaralé a neefektivní interní postupy. SOMMER ACCOUNTING s.r.o. se neomezuje pouze na vedení personální evidence, ale nabízí i poradenské služby v oblasti personalistiky a mezd, které pomáhají managementu při řízení organizace. Personalistika v pojetí SOMMER ACCOUNTING s.r.o. znamená kompletní řešení: optimalizace interních procesů a představení nové strategie v oblasti zpracování mezd a vedení personální agendy.

Mzdy a mzdový outsourcing

Jak uspořit mzdové náklady, jak snížit provozní náklady, jak optimalizovat podnikové procesy, a jak se zbavit činností, které přímo nesouvisí s podnikáním? Jednou z cest snižování nákladů na mzdy a zefektivnění správy mzdových a personálních agend je mzdový outsourcing.

Mzdový outsourcing přináší úspory nákladů: 

 • za školení pracovníků mzdové účtárny,
 • za případné pokuty za chybně zpracované mzdy - škody hradí poskytovatel služeb,
 • za počítačové vybavení a aktualizace mzdového a personálního softwaru,
 • za mzdové náklady (dovolené, nemocnost pracovníků mzdového oddělení).

Externí mzdy, mzdový audit a poradenství

Společnost SOMMER ACCOUNTING s.r.o. nabízí jako jedna z mála na trhu certifikované účetní služby, externí zpracování mezd a poradenství v několika modelech: 

 • Externí mzdyexterní zpracování mezd při úspoře nákladů a převzetí zodpovědnosti.
 • Supervize mezdoutsourcing účetnictví jako supervize mezd při zachování stávajícího mzdového oddělení. Management má k dispozici veškeré potřebné údaje a pravidelné reportingy on-line.
 • Mzdový audit a poradenství – odhalení neefektivních procesů, doporučení změn a pomoc s jejich realizací nejen v oblasti zpracování mezd a vedení personální agendy.

Optimalizace mzdových nákladů (personální poradenství)

Využít propracovaný systém personálního outsourcingu od SOMMER ACCOUNTING s.r.o. znamená získat inovativní řešení vedení personální agendy, odhalit nové možnosti úspor a získat kontrolu nad děním ve vlastní firmě. Komplexní mzdové a personální poradenství (personální consulting) zodpoví na otázky typu: je výhodnější vlastní nebo externí vedení mezd a personalistiky? Vyplatí se vůbec vybudování a provoz vlastního mzdového a personálního oddělení?

Vedení personální agendy a poradenství v oblasti mezd a personalistiky od SOMMER ACCOUNTING s.r.o. mimo jiné představuje:

 • analýzy a optimalizace mzdových nákladů,
 • uzavírání dohod o provedení práce a o pracovní činnosti,
 • dočasné nebo trvalé přidělení zaměstnance na jinou práci,
 • ukončení pracovního poměru u nadbytečných pracovníků,
 • uzavírání výhodnějších pracovních poměrů na dobu určitou,
 • agenturní zaměstnávání zaměstnanců - včetně založení agentury práce.

Profesionální služby personálního poradenství (personální consulting) od SOMMER ACCOUNTING s.r.o. se zaměřují na efektivní způsob řízení mzdové a personální agendy. To umožňuje i v rychle se měnícím podnikatelském prostředí nabídnout špičkové externí personální a mzdové poradenské služby při současném sledování aktuální legislativy: 

 • odpovědnost za správnost zpracování mezd a personální ageny s převzetím veškerých rizik,
 • okamžitý a snadný přístup k informacím ve mzdovém informačním systému,
 • online přístup do externí mzdové účtárny klienta pomocí zákaznického portálu.

Diskrétní personalistika a chod pracovněprávních vztahů

Personalistika se týká způsobu vedení lidí a jejich motivace. Lidský kapitál je často nejdůležitější složka podnikatelského subjektu, a proto je velmi důležité dbát na správný chod pracovněprávních vztahů a dodržování diskrétnosti o mzdách a osobních údajích zaměstnanců, což outsourcing mezd a personalistiky garantuje už z principu. 

Při řešení klientských problémů se stále více společností rozhoduje právě pro externí zpracování mezd a personalistiky

 1. správné nastavení mezd,
 2. efektivní a bezchybný provoz mzdového a personálního oddělení,
 3. udržení diskrétních informacích o mzdách mezi zaměstnanci.

Externí personalistika a mzdy vylučuje únik informací o mzdách zaměstnanců a ve srovnání s vlastním oddělením jsou externí mzdové a personální služby levné při špičkové úrovni zpracování.

Mzdy a personalistika celá ČR

Analýzy, poradenství, reporting, mzdové úspory, efektivní externí personalistika, služby na míru firmám všech velikostí kdekoliv v České republice. Máme pro vás řešení. Kontaktujte nás!

 

SOMMER ACCOUNTING s.r.o. – nadstandardní certifikované služby - zpracování mezd, personalistika, účetnictví, audity a ekonomické poradenství.